Quần Jeans bé gái – JC05

67.00084.000

Quần Jeans bé gái JC-05 có Size 16-20 dùng cho các bé gái từ 2-5 tuổi, và có giá bán sỉ (chỉ bán nguyên ri, mỗi ri 5 cái) 67,000/ 1 cái, lấy với số lượng 1-10 ri có hàng ngay, Lấy với số lượng 10 -100 ri thời gian có hàng là 3 ngày, lấy số lượng từ 100-200 ri thời gian có hàng là 7-10 ngày.

Quần Jeans bé gái JC-05 có Size 21-25 dùng cho các bé gái từ 6-10 tuổi, và có giá bán sỉ (chỉ bán nguyên ri, mỗi ri 5 cái) 72,000/ 1 cái, lấy với số lượng 1-10 ri có hàng ngay, Lấy với số lượng 10 -100 ri thời gian có hàng là 3 ngày, lấy số lượng từ 100-200 ri thời gian có hàng là 7-10 ngày.

Xóa